TECHNO Hi DOOR TO DOOR TEL.03-3522-8924
 
Top Page Pagpapadala ng Bagahe Paglilipat
Pagpapadala ng Pinamili sa Mail Order Tungkol sa Kompanya Para sa mga Katanungan
Mga katanungan sa pamamagitan ng e-mail Patakaran tungkol sa privacy 
May alam ba kayong mapadalhan sa Pilipinas nang mura at sigurado? Sumangguni po lamang sa amin. TECHNO Hi BARKADA SPECIAL Sa presyong kainaman, naghahatid din kami ng EMS-size na padala. 日本語サイトへ 
 
Pagpapadala ng Bagahe
 
Paglilipat
 
Pagpapadala ng Pinamili sa Mail Order
 
The prohibited articles

TECHNO Hi Pagpapadala ng Bagahe DOOR TO DOOR

【Tungkol sa Produkto】
Ang Pagpapadala ng Bagahe ay isang uri ng serbisyong pagpapadala ng bagahe mula sa tirahan ng kliyente sa Japan hanggang sa Pilipinas sa pamamagitan ng barko.

【Laki ng Kahon (Ayon sa espesipikasyon ng kompanya)】
Big  … 73 cm×56 cm×63 cm
Medium  … 62 cm×47 cm×62 cm
Small  … 63 cm×48 cm×32 cm
Maaaring magpadala ng kahon na hindi ayon sa espesipikasyon ng kompanya. Subalit dahil ang presyo ay ayon sa laki nang kahon, maaari lamang makipag-ugnayan sa amin.

  Big Medium Small
Laki ng kahon (cm) 73×56×63 62×47×62 63×48×32
Manila, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna ¥10,000 ¥9,000 ¥6,000
Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Bataan ¥10,000 ¥9,000 ¥7,000
Other Luzon ¥11,000 ¥10,000 ¥8,000
Visayas ¥12,000 ¥12,000 ¥10,000
Mindanao, Other Island ¥13,000 ¥12,000 ¥10,000
para sa mga nakatira sa Hokkaido at Kyushu, may karagdagang 1,000yen sa presyo na nakasaad sa itaas.

【Bilang ng araw】
Nagpapalabas kami ng container linggu-lingo at kailangan ng mga / buwan para sa mga bagaheng papuntang Maynila.
Para sa mga bagaheng papuntang Visayas at Mindanao, kailangan ng humigit-kumulang 1 buwan at kalahati.
Depende sa panahon, may pagkakataong naaantala ang pagdating ng barko sa Maynila. Gayundin, ang panahon bago o pagkatapos ng Pasko ay abalang-abala kaya maaari lamang ipadala ang inyong bagahe nang maaga sa panahong ito.

【Paraan】
(1) Umorder lamang ng kahon ayon sa laking kailangan n’yo.
Kung ang inyong kahon ay hindi ayon sa espesipikasyon ng kompanya, o ang laki ng inyong bagahe ay naiiba, makipag-ugnayan muna sa aming tanggapan.
(2) Sa packing list na nakadikit sa kahon, maaari lamang isulat ang pangalan at adres ng nagpadala at tagatanggap ng bagahe, gayundin ang bilang at halaga ng mga nilalaman nito.
(3) Tumawag lamang sa amin kapag nakahanda na ang bagahe upang mapagkasunduan ang araw at oras ng pik-ap. Hawakan lamang ang isang kopya ng packing list bilang kopya ng kliyente, at pakilagay sa loob ng sobreng padala ng kompanya ang natirang kopya at idikit ito nang maayos sa kahon.
Paalala: Ang packing list ay kailangan para sa customs clearance, kaaya maaari lamang isulat ang bilang ng mga nilalaman ng inyong bagahe.
(4) Ang bayad ay maaari lamang iabot sa aming staff sa oras ng pik-ap (maliban na lang sa ilang pook sa Tokyo, Saitama, Chiba at Kanagawa). Sa mga lugar na hindi saklaw ng aming pick-up area, maaari lamang magbayad sa post office gamit ang remittance form na napaloob sa sobre.
(5) Pagdating ng bagahe sa Pilipinas, maaari lamang tiyakin ang kalagayan ng inyong bagahe (tingnan kung may pinsala o nawawala) at kung walang problema, lagdaan lamang ang papeles na dala ng delivery staff.

【Kasunduan】
(1) Ang pagpapadala ng bigas ay hindi madali sa ngayon dahil ito ay dumadaan sa quarantine section ng Japan Customs. Kaya kung ninanais po ninyong magpadala ng bigas sumangguni po sa aming tanggapan upang maipaliwanag ang proseso ng pagpapadala ng bigas.
(2) Sa maga ipinagbabawal ipadala sa bagahe. (prohibited items)
(3) May pananagutan ang nagpadala kapag natuklasan ng Bureau of Customs na hindi tama ang mga detalyeng isinulat ninyo sa packing list.
(4) Ang serbisyong ito ay inaalok namin para sa personal na kasiyahan ng inyong mga pamilya sa Pilipinas. Kung gagamitin n’yo ito sa pangangalakal, maaari lamang magbigay-alam muna sa amin.
(5) Pinapayagan ang isang indibidwal na magpadala ng isa (1) o mahigit pang bagahe ng ang kabuang halagang ng nilalaman ng bagahe ay hindi lalagpas sa \200,000. Kapag ang kabuang halaga ay lumagpas sa \200,000 ito ay nangangailangan ng iba pang deklarasyon sa pagpapadala ng bagahe sa Pilipinas.
(6) Sa ganitong pagkakataon, maaari lamang makipag-ugnayan sa amin.

【Bayad-Pinsala】
(1) May seguro ang nakadeklarang nilalaman ng inyong bagahe hanggang \60,000 sa oras ng kalamidad, pagkawala o pinsala sa inyong bagahe. Subalit kailangang ipag-ibigay alam sa amin ang claim na ito sa loob ng 24 oras.
(2) Hindi saklaw ng seguro ang mga babasagin (baso, salamin, atbp.)
(3) Hindi saklaw ng seguro ang labis na mabibigat na bagahe (mahigit 80 kg ang timbang), natupi o bumubukol na bagahe.

Maaari lamang sumangguni tungkol sa pagpapadala rito.
Makipag-ugnay lamang sa amin tungkol sa detalye. TEL.03-3522-8924 E-mail:dtd@technohi.com

 
Copyright @ 2006 Techno Hi Co., Ltd.All rights reserved.